Güncellemeler

Güncellemeler

Güncelleme esnasında dikkat edilecek hususlar

 • Güncelleme öncesi Firebird Servisi durdurulmalı ve programın çalıştığı klasörün bir kopyası/yedeği alınmalıdır.
 • Mevcut programın versiyon numarası 4.x ise önce 5.4.6A versiyonuna güncellenmeli daha sonra son versiyona güncellenmelidir. (Versiyon 5.4.6A indirVersiyon 5.7.21 indir)
 • Teknik Destek ve Güncelleme süresi dolmuş olan kullanıcılar yeni versiyona güncelleme yapamazlar aksi takdirde programları çalışmayacaktır.

Yenilikler ve Güncellemeler

v6.3 01.01.2022

Cari Sevk Adreslerine Posta Kodu alanı eklendi.
Bekleyen İrsaliyeler listesinden konsinye irsaliyeler çıkarıldı.
Perakende satış ekranında ödeme alma sonrası para çekmece açma komutu çalıştırıldı.
Çek Ciro Hareket arama penceresinde sütun sıralama aktif hale getirildi.
Perakende satış ekranında bekleyen fiş listesine açıklama eklendi.
Bekleyen siparişler sayfasında stok listesine sipariş no alanı eklendi.
Bekleyen sipariş sayfasında kısmi teslim durumunda olan siparişlerin kalan tutarı eklendi.
Kasa Hareket Raporunda Gider satırlarının döviz sembolü eklendi.
Lot raporlarına Barkod No alanı eklendi.
Stok Arama penceresine Kategori2 ve Kategori2 sütunları eklendi

v6.2 01.01.2021

Cari hesap arama penceresine telefon alanları eklendi
Fatura raporlarına TL-Döviz seçeneği eklendi.
Stok analizi ve kar raporlarına TL-Döviz seçeneği eklendi
Fatura BAS mutabakatı e-posta metnine alıcının vergi bilgileri ile göndericinin fatura bilgileri eklendi.
Stok Satış Raporları düzenlendi
Sipariş girişinde stok satırında tutar girişi sağlandı,
Stok Satış Raporunda üretime giren, üretimden çıkan stokların listelenmesi önlendi.
Alış faturası kaydı sonrası fiyat güncellemede satır silme kaldırıldı.
Stok Satış Raporları yeniden düzenlendi
Perakende satışta iptal edilen ürünün müşteri bilgi ekranında üstü çizgili hale getirildi.
Satış Faturası ve Satış Fişi birleştirme özelliği eklendi
Restoran programı işlemler menüsüne Masa Listesi eklendi
Teknik Servis kayıtlarının Satış Fişi olarak kayıt edilmesi sağlandı
IP Santral entegrasyonu sağlandı
Üretim İş emirleri sayfasına Reçete butonu eklendi.
Renk-Beden Varyant modülü güncellendi.
eFatura, eArşiv, eİrsaliye, eMüstahsil için şablon seçeneği eklendi.
Cari-Stok Hareket Raporu (Gruplu) eklendi.
Döviz kurlarının Merkez Bankasından güncellenmesi revize edildi.
Program açılışında döviz kurlarının otomatik güncellenmesi parametrik hale getirildi.
Sipariş, İrsaliye, Fatura, Müstahsil modüllerine eklenen stokların yukarı/aşağı sıralaması kısayol tuşlarına atandı
Restoran Programı sipariş ekranına Miktar butonu eklendi.
Genel iyileştirmeler yapıldı

v6.1 01.07.2020

e-Fatura Programı Güncellemeleri
e-Fatura Programı tasarım yenilendi.
e-İrsaliye modülü eklendi.
Gelen faturaların ve irsaliyelerin okundu olarak işaretlenmesi için Okundu butonu eklendi.
Gelen e-Faturaların program içine Alış Faturası olarak alınması sağlandı.
Gelen ve giden fatura ve irsaliye sayfalarına kayıt sayısı ve toplamı eklendi.

Ticari Program Güncellemeleri
Müstahsil modülü eklendi.
Üretim modülü iş emirlerine döküman eklenmesi sağlandı.
Üretim modülü iş emirlerine zayiat deposu seçimi eklendi.
İrsaliye modülüne e-irsaliye bilgileri eklendi.
İrsaliye ve faturada sipariş çağır ekranı yeniden düzenlendi.
İrsaliye ve Fatura modüllerinde seçili stok satırına ait fiyat ve bakiye bilgisi eklendi.
Faturalara ait vergi raporu eklendi.
Perakende satış ekranı tasarımı yenilendi.
Perakende satışa değişim-hediye fişi eklendi.
Perakende satış ekranınına Çekmece Aç butonu eklendi.
Perakende satış ekranındaki teraziden tartım verisi alma işlemi yeniden düzenlendi.
Yazar kasa entegrasyonuna Mali Fiş İptal seçeceği eklendi.
Taksit modülünde iyileştirmeler yapıldı.
Cari hesaplara e-Fatura senaryo tipi eklendi.
Cari hesap bakiye raporları yeniden düzenlendi, ortalama vade alanı eklendi.
Kasa hareketi raporuna Vade Tarihi eklendi.
Kullanıcılar için Kasa Yetkisi eklendi.
Stok Bakiye yeniden düzenlendi
Stok Envanter raporları yeniden düzenlendi. Depo ayrımı eklendi

v6.0 01.01.2020

Şube modülü eklendi.
Satış faturalarında e-fatura senaryo tipleri eklendi.
Satış faturalarında ihraç kayıtlı fatura kodları eklendi.
e-Fatura açıklama alanları eklendi.
Restoran programında taşınan masalar üzerine açıklama eklendi.
e-Fatura ve e-Arşiv programında gelen fatura okundu/yazdırıldı işaretlemesi eklendi.
Performansa yönelik genel iyileştirmeler yapıldı.

v6.0 01.07.2019

Genel Yenilikler
Bulut altyapısı oluşturuldu.
Tüm modüllerden Düzenle butonu kaldırıldı.
Sistem menüsü altına yeni versiyon kontrolü ve otomatik güncelleme seçeneği eklendi.
Mesaj pencereleri yeniden düzenlendi.
2 adet fatura şablonu eklendi.
Cari hesap bakiye yazıcı raporu eklendi.
Yazarkasa Z raporu eklendi.
Sipariş, irsaliye ve fatura modüllerinde F3 tuşuna stok alış fiyatları atandı.
Performansa yönelik genel iyileştirmeler yapıldı.

Üretim modülündeki yenilikler;
Toplu üretim modülü eklendi.
4 adet iş-emri yazıcı raporu eklendi.
Eksik hammadde durumunda üretime devam edilip edilmemesi parametresi eklendi.

Restoran modülündeki yenilikler;
Sanal klavye eklendi.
İkram, iade işlemleri yeniden düzenlendi.
Masa taşıma ve birleştirme işlemleri yeniden düzenlendi.
Masa içinden başka masaya ürün taşıma işlemi yeniden düzenlendi.
Masa içinden boş masaya ürün taşıma özelliği eklendi.
Masaların otomatik dizilmesi özelliği eklendi.
Mutfak yazıcı seçimleri yeniden düzenlendi.
Grup, salon ve stok bazlı yazdırma seçeneği eklendi.
Mükerrer sipariş yazdırılması durumunda mutfak fişine uyarı yazısı eklendi
Para üstü penceresine çoklu döviz seçeneği eklendi ve pencerenin kapatılması tuşa atandı

Perakende Satış modülündeki yenilikler
Parçalı ödeme al penceresi yeniden düzenlendi.
Para üstü penceresine çoklu döviz seçeneği eklendi ve pencerenin kapatılması tuşa atandı
Stok kartlarına yazarkasa departmanları eklendi.

v5.7 01.01.2019

Andorid Depo/Stok sayım programı çıktı.
Teknik Servis modülü eklendi.
Perakende Satış penceresi tasarımı yeniden düzenlendi.
Perekande Satışda hazır butonlara ürün resmi ekleme özelliği eklendi.
Restoran programı tasarımları yeniden düzenlendi.
Restoran programında ürün gruplarına ve ürünlere resim ekleme özelliği eklendi.
Özel rapor tasarımları yeniden düzenlendi.
Stoklar için 5 adet Barkod/Etiket şablonu daha eklendi.
Stok Kartları penceresine Barkod/Etiket yazdırma butonu eklendi.
Fatura modülüne Özel Kod alanı eklendi.
Plasiyer hakediş raporları yeniden düzenlendi ve raporlara iade faturaları eklendi.
Genel iyileştirmeler yapıldı.
 

v5.6 01.07.2018

Üretim Programındaki yenilikler;
Üretim Reçetelerine MONTAJ/DEMONTAJ özelliği eklendi.
Üretim Öncesi İhtiyaç Analizinde birden fazla reçetenin eklenebilmesi sağlandı.
Üretim esnasında eksik hammadde uyarısı eklendi.
Anasayfaya İş Emri Arama ve Sipariş Takip butonları eklendi.
Sipariş Takip sayfası eklendi. (Sipariş-İş Emri-Üretim Aşaması-Sevkiyet tek sayfada görülerbilir hale geldi)
Satış siparişlere müşteri adı alanı eklendi.
Üretim personeline parça başı işçilik ücreti eklendi.
İstasyon uygulamasında iyleştirmeler yapıldı.

Restoran Programındaki yenilikler;
Masalara kuver (müşteri) sayısı ekledi.
Gelen müşterilerin sayılarına ait günlük raporlar eklendi.
Paket ve Tekil Servis alanı Salonlar bölümüne taşındı.
Sanal Servis özelliği eklendi.
Mobil Garson Android Uygulama içinden sanal masa ekleme özelliği eklendi.
Paket ve Sanal Servis alanlarına gizle/göster opsiyonu eklendi.
Adisyon Sipariş Fişi silme kaldırıldı yerine Sipariş İptal özelliği eklendi.
Kullanıcıların yetkilendirme özellikleri artıtıldı.
Kullanıcılara iskonto sınırlama özelliği eklendi.
Ürünlere ve ürün gruplarına çoklu sayfalandırma özelliği eklendi.
Eski Fişlere ulaşım sağlandı.
Tasarımda iyileştirmeler yapıldı.
Satış raporlarda iyileştirmeler yapıldı.

Perakende Satış Programındaki yenilikler;
Fişi silme özelliği kaldırıldı yerine iptal özelliği eklendi.
Ürün Silme özelliği kaldırıldı yerine ürün iptal özelliği eklendi.
İade alma işlemi yeniden düzenlendi.
Kullanıcılara iskonto sınırlama özelliği eklendi.
Satış raporlarda iyileştirmeler yapıldı.
Kullanıcıların yetkilendirme özellikleri artıtıldı.
Kullanıcılara iskonto sınırlama özelliği eklendi.
Tasarımda genel iyileştirmeler yapıldı.

Diğer modüller;
ÖTV alanı eklendi.(Stok-Sipariş-İrsaliye-Fatura)
Personel modülünde plasiyerlere Tahsiattan prim verme özelliği eklendi.
Personel modülünde üretim personeli için parça başı işçilik ücreti berlirlenmesi sağlandı.
Sipariş, İrsaliye ve Fatura modüllerine Excelden ürüne alma ve Excele ürün aktarma özelliği eklendi.
Sipariş, İrsaliye ve Fatura modüllerine İskonto butonu eklendi.
Fatura modülüne İPTAL özelliği eklendi.
Fatura içi Tahsilat sayfası yeniden düzenlendi.

v5.5 01.01.2018

E-Fatura modülü çıktı.
E-Arşiv modülü çıktı.
Veritabanı Firebird 2.5 versiyonuna yükseltildi.

Üretim programında ;
İş istasyonları için üretim modülü eklendi.
İstasyon Takip Raporu eklendi.
Lot takibinde düzenlemeler yapıldı.
Reçetesi, sipariş, irsaliye, fatura modüllerinde eklenen stokların sıralamalarının değiştirilebilmesi sağlandı.
Mamül Reçetesi içinde bulunan YarıMamüllere otomatik Üretim Emri eklendi.
Üretim Arama penceresi yeniden düzenlendi.

Restoran Programında;
Her terminal için Fiş Yazıcısı seçimi eklendi.
Paket ve Tekil Servis listesinin altına alt toplamlar eklendi.
Hesap fişi gönderilen masaların simgesi değiştirildi.
Siparişlere Yarım,Az,Tam,1.5,2,2.5,3 Porsiyon bilgileri eklendi.
Satış raporlarına Servis ve Paket bilgileri eklendi.
Garson Android uygulamasında Hesap Fişi Yazıcısı seçimi eklendi.

Diğer düzenlemeler;
Anasayfada bulunan Ajanda kişiselleştirildi.
Stok Arama penceresi sipariş, irsaliye ve faturada sabit hale getirildi.
Sipariş Modülü içine Teklif özelliği eklendi.
Şubeler arası kullanımda şubeler için yazıcı seçimi eklendi.
Cari Hesaplara Banka ve IBAN bilgileri eklendi.
Fatura içi Tahsilat/Ödeme işlemlerinde düzenleme yapıldı.
Program açılış ve kapanışlarında, asgari değerin altına düşen stokların listesi eklendi.
Merkez Bankası kur güncelleme işlemine alış, satış ve efektif döviz kuru seçeneği eklendi
Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerine Merkez Bankasından kur güncelleme ve kur tarihi özelliği eklendi.
Döviz Faturalarının Yazı ile alanı İngilizce olarak düzenlendi.
Mükerrer açılan Stok ve Cari Kartların birleştirilmesi özelliği eklendi.(Sistem-Veritabanı Bakımı)
Perakende Satış ekranına Ürün Grupları eklendi
Perakende Satış ekranına ikinci yazıcı fişi eklendi
Stok Raporlarında güncellemeler yapıldı
Kasa İşlemlerine Gün Sonu işlemi eklendi.
Stok Envanter Raporuna Toplam Satış Tutarı sutunu eklendi
Kasa Raporları içerisine Veresiye Hareket Raporı Eklendi.

v5.4 01.07.2017

ÜRETİM PROGRAMINDAKİ YENİLİKLER
Aşamalı Üretim modülü eklendi.
Aşamalı üretim ile mamül ve yarı mamüller için Üretim Hatları belirlenir
Üretim Hatları üzerinde istenilen sayıda Üretim İstasyonu belirlenir
(Ör: Kesim – Dikim – Ütü – Kalite Kontrol – Paketleme – Sevkiyat istasyonları)
Her istasyondaki Bekleyen – Üretilen – Kalan – Zayiat takibi yapılabilir.
İş emrindeki planlanan üretim miktarını kısmi olarak üretebilme özelliği eklendi.
Üretim öncesi ihtiyaç analizi yeniden düzenlendi.
Üretim aşamasına depo/stok bakiye durumu eklendi.
Üretim aşamasına üretim izleme özelliği eklendi.
Reçete ve İş-Emri hammade listesine Özel Kod1-2 , Stok ve Üretici grubu sütunu eklendi.
Üretime makina takibi, personel takibi, lot takibi eklendi.

RESTORAN PROGRAMINDAKİ YENİLİKLER
Garsonlar için Android uygulaması yayınlandı. Play Store -> Pastel Garson
Masalardan bağımsız olarak Tekil Hesap açabilme özelliği eklendi.
Masa Adisyon hesabı içine yapılan ödemelerin listesi eklendi
Garson girişlerine şifre ekranı eklendi
Modül içerisine Satış Raporları eklendi
Satış raporlarına Masa ve Garson sutunları eklendi
Siparişe eklenen ürün isimleri detaylarıyla birlikte yazdırıldı
Tekil Ödeme sayfasına ürün isimleri detaylarıyla birlikte yazdırıldı
Restoran programında Tekil Tahsilat kısmı yeniden düzenlendi.
Restoran Programında Garson penceresi revize edildi.
Masa değiştir ve hesap birleştir işlemleri yeniden düzenlendi.
Tahsilat bölümüne iskonto özelliği eklendi.
Masa hesabı içine yapılan tahsilatların listesi eklendi.
Ürünlerin gönderileceği yazıcıların seçimi revize edildi.
Telefonla arayan müşterilerin eski siparişlerine ulaşma penceresi eklendi.
Adsiyon hesabı içine müşterinin eski bakiyesi yazdırıldı.

DİĞER MODÜLLER
Saha Satış/Plasiyer Programında sayfa tasarımları yeniden düzenlendi.
Stok Kartlarına sınırsız sayıda barkod numarası eklenmesi sağlandı.
Kasa ve Fatura Raporlarına Masa ve Garson alanları eklendi.
Sipariş, İrsaliye ve Fatura pencerelerine Stok Sil butonu eklendi.
Alış ve Satış İrsaliyelerine Konsiye özelliği eklendi.
Stok Kartları penceresinde stokkartlarına ait birden fazla fotoğraf eklenebilmesi sağlandı.
Plasiyer programında stokların fotoğrafları eklendi.
Stok Hareket Raporlarına toplam brüt ağırlık ve toplam net ağırlık sutunları eklendi.
Arama pencerelerine * karakteri ile arama özelliği eklendi.
Alış ve Satış Faturalarına stokların 1.ve 2.Birim bilgi alanları eklendi.
Fatura Raporlarına Garson sutunu eklendi.
Personel modülü bordro hazırlamada işleminde personele ait aylık primin otomatik hesaplanması sağlandı.
Hızlı satışta F9-Ödeme Al işlemininde ödenen tutarın klavyeden girilebilmesi sağlandı.
Hızlı satışta yazıcı fişine ödenen tutar ile para üstü bilgileri eklendi.Yazıcı raporunda değişken alanına ODENEN ve PARA_USTU alanlarının eklenmelidir.
Stok Kartlarına Hacim alanı eklendi.
Stok Kartlarına PLU alanı eklendi.
Stok Kartlarına tartılı ve adetli terazi ürün barkotlarının otomatik verilmesi sağlandı.
Bekleyen Siparişlere Hacim toplamı eklendi.
Cari hesap bakiye bilgisine ve Bakiye Raporuna Ortalama Vade Günü ve Vade Tarihi alanları eklendi.
Kasa Raporlarına hareket türüne göre (Tümü-Gelirler-Giderler) sorgulama eklendi.
Stok Kartlarında birimler arası katsayıya Çarpan-Bölen seçeneği eklendi

v5.3 01.01.2017

Kullanıcıların silme ve düzeltme işlemlerini kayıt altına alan LOG takibi eklendi. (Standart ve Pro Versiyon için Sistem Menüsü-Log Kayıt Raporları)
QR CODE (Kare Kod) desteği eklendi.
Üretim Programında İş Emri ve Üretim modülü düzenlendi.
Üretim Programında Üretim Reçetesinde ve Üretim Emri sayfalarında Döviz alanlarının yanında TL karşılıkları eklendi.
Stok Kartları sayfasına tartılı ve adetli ürün özelliği eklendi.
Terazi dosyası hazırlama özelliği eklendi. (Stok Menüsü-Terazi Dosyası Hazırla)
Stok Kartları sayfasına 2.Alt Grup eklendi.
Stok Kartları sayfasına Webte göster özelliği eklendi. (Web Müşteri Paneli için)
Stok Kartları sayfasına 2 adet açıklama satırı daha eklendi.
Bekleyen siparişlerin tek cari veya stok bazında tek tuşla faturaya aktarılması sağlandı
Sipariş, İrsaliye ve Faturadaki stok satırlarında 2.Birim seçimli hale getirildi.
Taksit Tahsilatı modülü revize edildi.
Hızlı Satış ekranına 5,10,20,50,100 ve 200 lük hazır banknot butonları eklendi.
Hızlı Satış ekranına geçmiş telefon çağrılarını listelemek için Çağrı butonu eklendi.(Telesipariş Modülü)
Restoran programına sınırız sayıda salon ekleme özelliği eklendi.
Restoran Programı için Butonlu ve Listeli olamak üzere 2 tasarım eklendi. (Sistem-Program Ayarları-Adisyon)
Restoran Programına geçmiş telefon çağrılarını listelemek için Çağrı butonu eklendi.
Restoran programında Menü oluşturma sayfasında alt özelliklere Fiyat özelliği eklendi.(Ör:Tatlı üzerine dondurmalı istenirse 5 TL ilave et)
Restoran programında Menü oluşturma sayfasına Grup ve Ürünler için sıralama butonları eklendi
Restoran programında garsonların istenmesi halinde masalara şifreli giriş yapması özelliği eklendi.(Sistem – Program Ayarlar – Adisyon)
Restoran programında Menü oluşturma sayfasına ek özellikleri kopyala butonu eklendi.
Restoran programına hesabın tümünü Tümü Kredi Kartı ile tahsil etme butonu eklendi.
Restoran programında Garson el terminali programı güncellendi.
Restoran programında kayıtlı müşterilerin önceki siparişlerini listeleyerek, yeni siparişe aktarma özelliği eklendi.
Restoran programında adsiyona hızlı ulaşmayı sağlayan Barkodlu fiş arama ve masa arama özelliği eklendi.
Restoran programında hareket sayfasına Veresiye butonu eklendi
Restoran programında hareket sayfasına Kredi Kartı ile ödeme butonu eklendi
Restoran programında Garson El termanli programı revize edildi.
Fatura Raporlarına Aylık Fatura Raporu eklendi.
Toplu Fatura yazdırma özelliği eklendi. (Standart ve Pro Pakette)
Plasiyer tablet programına stok arama sayfasına Ürün Grubu ve Alt Grubu eklendi.
Çek Ciro işlemleri sayfasına Çek İade yazıcı raporu eklendi.
Alış Faturası girişi sırasında satış fiyatı belirleme sayfasına özel fiyat girişi eklendi.
Kasa Raporlarına başlama ve bitiş saati eklendi.
Cari virman işlemi eklendi.
Stok Hareket Raporlarına Iskonto Tutarı sutunu eklendi.
Hareket Görmeyen Cari Hesaplar raparuna Tarih aralığı eklendi. Plasiyer ve Gün sutunları ekledi.
Toplu Cari Hareket işlemi özelliği eklendi (Standart ve Pro versiyonda Cari Menüsü – Toplu Cari Hareketler)
Satış Siparişinde stok satırlarına Termin Tarihi eklendi

v5.2 01.06.2016

E-Fatura altyapısı oluşturuldu.
Cari Hesaplar için stok gruplarına göre iskonto girişi sağlandı.
İskonto Raporları eklendi.
Stok kar raporları revize edildi.
Fatura raporları revize edildi.
Fatura içinden Bekleyen Sipariş çağırıp/ekleme revize edildi.
Fatura içinden bekleyen siparişleri stok bazında faturaya ekleme özelliği eklendi.
Plasiyerler için Stok Gruplarına göre prim girişi sağlandı.
Plasiyerler için cari atama işlemi revize edildi.
Plasiyerler hakediş raporu eklendi. (Sadece satış faturalarından hakediş hesaplar)
Plasiyerler için Tablet uygulaması revize edildi.
Toplu Stok işlemlerine Stok Alt Grup sutunu eklendi.
Adisyon programında garsonların masaya girişte şifre sorması eklendi.
Adisyon programında garsonlar için tablet uygulaması geliştirildi.

v5.1-A 15.02.2016

Adisyon programında sınırsız sayıda salon ekle özelliği eklendi.
Adisyon programında masalar üzerine son sipariş zamanı/oturum zamanı eklendi.
Adisyon programında tahsilat bölümüne indirim özelliği eklendi.
Adisyon programında yetkisiz kullanıcıların adisyondan ürün silmeleri engellendi.
Mobil plasiyer programında stok arama penceresine filtre özelliği eklendi.
Barkod/Etiket tasarımlarında Stok Grubu ile Üretici Grubu alanları eklendi.
Satış Faturasındaki son alış fiyatı penceresindeki kuruş hanesi arttırıldı.
Firma Çeki, Müşteri Çeki ve Çek Ciro Hareketine ait yazıcı raporları yeniden düzenlendi
Cari Bakiye Raporlarına rut günü eklendi

v5.0 01.01.2016

Program arayüzü yenilendi.
Cari analiz raporları eklendi.
Çek ciro işlemleri, çek işlemlerinden ayrılarak yeniden düzenlendi, aynı anda birden fazla çekin ciro edilmesi
sağlandı.
Çek Ciro işlemlerine ortalama vade eklendi.
Taksit işlemlerine Taksit Kapatma özelliği eklendi.
Program açılışında geçiken taksitlerle birlikte gelecek taksitlerinde listelenmesi sağlandı.
Adisyon tahsilat işleminde ödenen tutarın klavye ile girişine izin verildi.

v4.46.E 15.10.2015

Taksit Modülü güncellendi.
Satış faturasına Bekleyen Siparişler eklendi.
Kasa Hareketinin diğer şirketlere de aktarılması sağlandı.
Satış Faturasındaki döviz tipinin, stoklarada uygulanması sağlandı.

v4.46.C-D 20.09.2015

Seri no raporları eklendi
Sipariş, irsaliye ve fatura stok satırlarına En, Boy, Yükselik alanları eklendi
Siparişlerin, irsaliyeye ve faturaya aktarımı, irsaliye ve fatura içine alındı.

v4.46.B 20.08.2015

Stok Arama penceresinde Stok Alt Grup sutunu eklendi.
Satış Faturasındaki stok satırlarındaki kar hesaplama yeniden düzenlendi.
Bekleyen Sipariş(Gruplu) raporu yeniden düzenlendi.
Fatura Raporlarına İl/ilçe sutunu eklendi.
Hızlısatış için farklı yazıcı tanımlamama özelliği eklendi.
Cari hesaplardaki Unvan, Yetkili ve Adres satırları 100 karaktere çıkartıldı.
Stok Arama penceresine Stok Alt Grubu sutunu eklendi.
Ana sayfaya Varyantlı Stok Arama eklendi.
Alış Faturasına Varyantlı Barkod/Etiket basımı eklendi. (Tasarım yeniden düzenlenmeli)
Sipariş Raporu (Gruplu)’ya Kullanıcı Adı ve Birim-2 sutunları eklendi.

v4.46 05.07.2015

Cari Hesaba ait stok hareket raporlarına Özel Kod-1 ve Özel Kod2 alanları eklendi.
Detaylı cari hesap ekstre raporlarına stokların Özel Kod-1 ve Özel Kod2 alanları eklendi
Fatura, İrsaliye, Sipariş, Hızlı Satış ve Adisyon modüllerinde iyleştirmeler yapıldı.

v4.45-A 24.06.2015

Stok kartlarındaki birimler arasındaki çarpan katsayındaki ondalık problemi çözüldü
Stok hareket raporlarına toplam alış ve satış tutarları toplamı KDVli ve KDVsiz olarak ayrıldı.
Kasa raporlarındaki hareketli bakiyeye ait alt toplam düzeltildi.

v4.45 01.06.2015

Alış-Satış faturalarındaki stoklara Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 sutunları eklendi
Alış faturasından geçilen Stok Kartları Satış Fiyatı Belirleme ekranına Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 alanları eklendi
Stok hareket raporuna saat sutunu eklendi.
Kasa Raporlarına Plasiyer Kodu sutunu eklendi.
Stok Hareket Raporlarına Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 eklendi.
Plasiyer raporuna Fatura Tipi (Açık/Kapalı) sutunu eklendi.
Plasiyer raporundaki ortlama alış karı sutunun altına toplam eklendi.
Plasiyer hareketler raporuna Cari Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 sutunu eklendi.
Alış iade faturasında kayıttan önce fiyat güncelleme sorusu kaldırıldı.
Adisyondaki telefon siparişindeki saat problemi çözüldü.
Hızlı satışa fatura ön izleme eklendi.
Satış faturası dizaynına tevkifat değerleri eklendi.
Hata raporu gönderimindeki sorun çözüldü.
Adisyon için program ana sayfasına kısayol tuşu eklendi.
Satış Faturasına Son Alışa Göre Kar sutunu ve alt toplam eklendi.
Satış Faturası tasarımına YETKİLİ alanı eklendi.
Satış Faturası tasarımındaki ilk baskıdaki Özel Kod-1, Özel Kod2, Posta Kodu sorunu çözüldü.
Tüm raporlara Arama satırı eklendi.

v4.44 01.03.2015

Cari Bakiye alt raporuna VadeTarihi sutunu eklendi.
Ciro edilen evraklar için Tevdiye Makbuzu eklendi.
Sipariş Modülüne sevk durum penceresi eklendi.
TC Merkez Bankası’ndan kur güncelleme işlemi yenilendi.

v4.43 – 15.01.2015

Firebird veritabanı versiyonu yükseltildi. Versiyon 2.1.7
Stok kartlarına promosyon özelliği eklendi.

v4.42 – 01.12.2014

Hizli Satış ekranında stoklara satır bazlı iskonto ekleme özelliği eklendi.
Fatura raporlarlarına İade/Normal sutunu eklendi.
Stok hareketlerine işlem türü özelliği eklendi.
Depolar Arası Hareket ekranında stoklara açıklama sutunu eklendi.
Depo Hareket Fişi yeniden tasarlandı.

v4.41 – 15.10.2014

Sipariş, İrsaliye ve Fatura modüllerine eklenen stoklara farklı döviz tipi ile giriş/çıkış yapabilme özelliği eklendi.
Herbir sipariş, irsaliye ve fatura için farklı döviz kurları belirleme özelliği eklendi.
Alış faturasında alış fiyatı değişen stokların satış fiyatlarının alış faturası içinde değiştiriebilmesine imkan sağlandı
Gruplu Sipariş Raporları eklendi.
Plasiyer Hak Ediş raporları revize edildi.
Alış faturasında alış fiyatı değişen stokların kontrol edilerek satış fiyatlarının güncellenebilmesi sağlandı.

v4.40 – 15.09.2014

Üretim/İmalat modülüne Sipariş Durum Raporları (Cari) eklendi.
Bilanço raporu eklendi
Hızlı satış modülünde veresiye satışa F12 kısayolu atandı.
Taksit modülünde geciken taksitlerin listesi program açılışında raporlanması sağlandı.
Plasiyerler için sıcak satış modülü eklendi.
Plasiyerler için soğuk satış modülüne ziyaret durumları ve ziyaret raporları eklendi.

v4.39 – 26.07.2014

Sıralı çek giriş çıkışları için çek kopyalama özelliği eklendi.
Adisyon programında stokların 1.2.3.4.5. fiyatlarını uygulama özelliği eklendi
Adisyon programında masa tasarımlarına fiyat bilgisi yazdırıldı
Adisyon programında masa, menü ve ürünlerin genişlik, yükseklik ve boşluk değerleri parametrik hale getirildi.
(Sistem->Program Ayarları->Adisyon)

v4.38 – 01.06.2014

Satış siparişi, satış irsaliyesi ve satış faturasında stok birim fiyatına stoklara ait 5 adet satış fiyatının ve
cari hesaba verilen özel fiyatın listelenmesi sağlandı.
Fatura Raporlarına kdv matrahları eklendi.
Barkod/Etiket basımına, stoklar için basılacak etiket miktarını belirleyecek Miktar alanı eklendi.
Alış Faturasına Barkod/Etiket basım özelliği eklendi.
Adisyon programında masaların üzerine masa bakiyeleri yazdırıldı
Adsiyon programında kapatılan adisyonu geri çağırma özelliği eklendi.
Sipariş modülü içine üretim siparişi eklendi.
Stok Kartlarında renk beden barkodlarına otomatik barkod verilme özelliği eklendi.
Cari hesap bakiye raporlarına bakiye tutarını oluştura hareketlerin listesi eklendi.

v4.37 – 15.04.2014

Adisyon programında masa tasarım sayfasına kroki/fotoğraf özelliği eklendi.

v4.36 – 10.03.2014

Fatura raporlarına KDV sutunları eklendi.

v4.35 – 01.03.2014

Adisyon modülüne sınırsız yazıcı ekleme özelliği eklendi.
Plasiyer raporlarına stok hareketleri raporu eklendi

v4.34 – 01.01.2014

Personel Modülü eklendi.
Fatura ve irsaliye raporlarına net ve brüt ağırlık sutunları eklendi.
Toplu kasa işlemleri eklendi.

v4.33 – 10.11.2013

Alış ve Satış siparişleri modülüne bekleyen siparişe ulaşım butonu eklendi.
Sipariş, irsaliye ve fatura modüllerindeki stok hareketlerinin son alış fiyatlarına
ulaşım F4 tuşuna atandı.

v4.32 – 01.11.2013

Telesipariş modülü revize edildi.

v4.31 – 01.09.2013

-Stoklara tarih aralıklı toplu iskonto işlemleri eklendi.
-Plasiyerler için rut planı oluşturma eklendi.

v4.30-C – 01.08.2013

Sipariş, İrsaliye ve Fatura modüllerinin stok hareketlerine Tevkifat oranı sutunu eklendi.
Sipariş, İrsaliye ve Fatura modüllerine stokların son alış/satış fiyatlarının gösterir butonlar eklendi.

v4.30-B – 15.07.2013

Lisanslama modülünde düzenleme yapıldı.

v4.30-A – 10.07.2013

SeriNo giriş ve çıkışları Fatura ve Hızlı Satış modülleri içine yerleştirildi.
Barkod Etiket basımında şablon sayısı arttırıldı

v4.30 – 20.06.2013

Sipariş, İrsaliye ve Faturaların stok hareketlerinde Tutar’dan Birim Fiyatın
otomatik hesaplanması sağlandı
Kasalar arası harekette farklı para birimlerinde aktarım yapılması sağlandı.
Adisyon modülü için elterminali modülü hazırlandı.

v4.29 – 01.05.2013

Stok Kartlarına net ve bürüt ağırlık bilgisi eklendi.
Stok hareketlerindeki miktar alanlarının ondalık hanesi parametrik hale getirildi.
Üretim modülünde üretim aşamasına stok ekleme/çıkarma özelliği eklendi.
Çek/Senet modülüne Çek Kasası eklendi.
Toplu Stok sayımında Birim alanı eklendi.
Satış Siparişine 2 adet daha sipariş dizaynı eklendi.

v4.28 – 15.04.2013

Cari hesaplara ayrı ayrı plasiyer tanımlanabilmesi sağlandı.
Stok/Depo sayım raporları eklendi.

v4.27 – 01/04/2013

Üretim Modülüne Reçete Raporu eklendi.
Üretim Modülüne Reçete İşlemleri eklendi.
Kullanıcılar için Kasa Değiştirme yetkisi seçenekli hale getirildi.

v4.26 – 01/02/2013

Plasiyer prim oranları faturaya özel hale getirildi.
Plasiyer raporları yeniden düzenlendi.
Bekleyen irsaliyeler formu yeniden düzenlendi.
Kasa raporlarının alt toplamlarındaki bakiye hücresi yeniden düzenlendi.
Şirketler arası aktarımdaki irsaliye tarihi hatası düzeltildi.
Fatış faturası içinden çağrılan irsaliyeli stokların değiştirilebilmesine izin verildi.

v4.25 – 01/10/2012

Eko Market paketi eklendi.
Fatura kar sutunu güncellendi
Stok analiz raporları güncellendi
Seri takip güncellendi
Yedek alma işlemine tüm şirket ve çalışma yılı veritabanları dahil edildi.

v4.24 – 15/08/2012

HuginAlpa 425TX ve Facit 495 yazarkasa modülleri eklendi.

v4.23 – 01/08/2012

-ÖTAK(Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıt) Modülü eklendi.

v4.22 – 20/07/2012

-Hızlı satış kasa raporlarına veresiye değeri eklendi.
-Hızlı satış ekranında 40 adet olan hızlı satış butonu 160 adete çıkartıldı.
-Müşteri Çeki işlemlerine ciro tarihi ve ciro edilen hesap bilgileri eklendi.
-Çek işlemlerine ciro tarihi ve ciro edilen hesap bilgileri eklendi.
-Çek raporlarına işlemlerine ciro tarihi ve ciro edilen hesap bilgileri eklendi.

v4.21 – 20/05/2012

-Döviz Kurlarının TCBM’den otomatik güncellenmesi sağlandı.
-Satış/Alış faturalarına kdv tevkifatı eklendi.
Yıllık kdv tevkifat limiti için Bkz :Sistem-Program Ayarları-Fatura sekmesi
-İrsaliye ve satış faturalarına stok bazlı ve toplam karlılık alanı eklendi.
-Fatura raporlarına fatura karlılığı alanı eklendi.
-Firma çeki ödeme tarihinin ana sayfadaki ajandaya otomatik olarak eklenmesi sağlandı.
-Müşteri çeklerine ikinci açıklama alanı eklendi.
-Hızlı Satış pencerelerinde düzenlemeler yapıldı.
-İrsaliye ve Fatura yazıcılarının ayrı ayrı belirlenmesi sağlandı.
Bkz :Sistem-Program Ayarları-Fatura sekmesi

v4.20 – 15/02/2012

-Stok kartı, cari hesap kartı, alış faturası ve satış faturasında istenilen kayıtların diğer şirketlere de aktarılabilmesi
sağlandı.
-Stok Satış Raporu eklendi. Bu rapor ile belirtilen tarihler arasında en çok satılan X adet stoklar raporlanır.
-Sipariş-İrsaliye-Fatura arama pencerelerine Açıklama sutunu eklendi.
-Stok Kartlarındaki KDVli ve KDVsiz alış fiyatlarının birbirlerini tetikleyerek otomatik hesaplanması sağlandı
-Dokunmatik Hızlı Satış penceresine stok ve cari kart butonları eklendi.
-Hızlı Satış ekranında stok listesine ve yazıcı raporuna Açıklama sutunu eklendi.
-Hızlı Satış ekranında satış fişi kayıt edildikten sonra yazıcı fişinin otomatik yazdırılması sağlandı.Bu özelliğin
aktif
olması için;
Sistem->Program Ayarları->Sipariş-İrsaliye-Fatura ayarları penceresin Satış Fişi alanındaki “Kayıt edildiğinde
otomatik yazdır” seçeneğinin aktif edilmesi gerekir.

v4.19 – 01/01/2012

-Alış İraliyesi eklendi
-Adisyon modülü eklendi
-Dokunmatik ekranlar için Hızlı Satış ekranı eklendi
-Tekil stok sayımı eklendi
-Stok Kar raporu eklendi

v4.18.A – 21/09/2011

-Kasa raporlarında kayıt sırası tarihe göre yapıldı.
-Cari Bakiye Raporlarına Cari Grup seçeneği eklendi.
-Hızlı Satış penceresindeki Uygulanan Fiyat değişimi görevi F7 tuşuna atandı.

v4.18 – 10/08/2011

-İnternetten güncelleme yapabilme özelliği eklendi.
-Sipariş modüllerine Sevk/Kalan takibi eklendi.
-Stok raporlarına hareket görmeyen stoklar raporu eklendi.
-Cari hesaplar raporlarına hareket görmeyen cari hesaplar raporu eklendi.
-KDV raporları yeniden düzenlendi.
-Stok kartları listesi raporları yeniden düzenlendi.

v4.17 – 20/05/2011

-Seri No takibi eklendi.(Opsiyonel)

v4.16 – 15/02/2011

-Online Mobil El Terminali Modülü eklendi.(Opsiyonel)
-Cari Hesaplara Özel Fiyat belirleme özelliği eklendi.
-Mağaza içi basılan adetli ve ağırlık barkodlar parametrik hale getirildi.
-Rapor aktarımları tekrar düzenlendi.
-Cari hesap hareketlerine bakiye sutunu eklendi.
-Taksit Raporlarına kayıt üzerinden Cari hesaba ulaşma özelliği eklendi
-Tüm cari hareket raporlarına, ilgili hareketi açma özelliği eklendi.
-Satış Fatura şablonlarına Kdv Matrahı eklendi.
-Fatura sayfalarına 1.ve 2. barkod sutunu eklendi.
-Cari Hesaplara Sevk adresi eklendi.
-Depolar arası harekete barkodlu giriş eklendi.
-Plasiyer eklendi.
-Bakiye Raporlarına Detaylı rapor eklendi.
-Renk/Beden için Barkod/Etiket formu eklendi.
-Kullanıcıların rapor tasarlayabilmesi için Rapor Tasarımı eklendi.

v4.15 – 01/09/2010

-Renk/Beden modülü eklendi
-Telefonla sipariş alma modülü eklendi.
-Stok kartlarına alt grup eklendi
-Tüm stok raporlarına alt grup eklendi.
-Tüm cari raporlarına cari grup eklendi.
-Stok Kartlarına 2.birim için barkod alanı eklendi.
-Hızlı satış sayfasına satış fiyatı değiştirme özelliği eklendi.
-Hızlı satışta aynı ürünlerin tek satırda yazılması isteğe bağlandı
-Satış Faturasında eklenen stokun son 5 satış fiyatını gösterilmesi sağlandı.
-Üretim aşamasında çalışmayan F10 tuşu düzeltildi.
-Üretim Reçetesi düzenlemesinde stokların birim fiyatlarının stokkartlarından çağrılamaması hatası düzeltildi.
-Satış Siparişi / Satış İrsaliyesine KDV Ayır seçeneği eklendi.
-Satış İrsaliyesi yazıcı dizaynına alt toplamlar eklendi.

v4.14 – 30/03/2010

-Mobil Terminal modülü eklendi.
-Satış Siparişi, sipariş numarası formatı değiştirildi.
-Alış Faturası kayıt edilirken stok birim fiyatlarının stokkartlarına aktarımı isteğe bağlı hale getirildi.
-Stok Hareket Raporlarına dönem başı devir bilgisi eklendi.
-Kasa Raporlarına devir bakiye alanı eklendi.
-Carinin Stok Hareket Raporlarına ve Stok Kartları Hareket Raporlarına KDVli ve KDVsiz birim fiyat eklendi.
-Alış ve Satış Siparişlerinde, Satış İrsaliyesinde, Alış ve Satış Faturasında stok kalemlerine açıklama alanı
eklendi.
-Firma ve Müşteri çeklerine “Cari hesaba işleme” seçeneği eklendi.
-Tüm Stok Arama pencereleri bakiyeli hale getirildi.
-Stok ve Cari arama pencerelerine filtre eklendi.
-Stok Kartları penceresine ulaşım için CTRL+S kısayolu eklendi
-Stok Arama penceresine ulaşım için CTRL+A kısayolu eklendi
-Cari Hesaplar penceresine ulaşım için CTRL+H kısayolu eklendi
-Satış İrsaliyesine 2 adet daha İrsaliye şablonu eklendi.

v4.13 – 15/01/2010

-Yıl sonu devir işlemlerinde bir önceki yıldan gelen devir hareketlerinin yeni yıla aktarımı düzeltildi.
-Üretim Modülünde Üretim Aşaması sırasında mamüllerin Miktar, Fire, Birim Fiyat değerleri
değiştirilebilir hale getirildi.
-Hızlı Satış modülündeki Tutar sutunun başlığı TL olarak değiştirildi.
-Yeni çalışma yılı eklendiğinde tüm kullanıcılara otomatik olarak hak verilmesi sağlandı.
-Stok Kartları Hareketler penceresine Hareket Detay butonu eklendi.

v4.12 – 15/12/2009

-Üretim modülü eklendi. (Paket-8)
-Cari Hesaplara Maksimum Borç Limiti eklendi.
-Taksit Tahsilatına açıklama yazabilme özelliği eklendi
-Bakiyeli Stok Arama sayfasına filtreleme özelliği eklendi.
-Stok Hareketleri penceresinde tüm stok hareketlerini görebilme özelliği eklendi.

v4.11 – 15/10/2009

-Cari Hesaplara kayıt tarihi eklendi
-Cari hesaplara hesapı bloke etme özelliği eklendi.
-Stokkartlarında barkod numarasının otomatik artması özelliği eklendi.
-Hızlı Satış modülene parçalı ödeme alma seçeneği eklendi.

v4.10 – 01/07/2009

-SMS Modülü eklendi
-Toplu SMS gönderilebilir.
-Sabit SMS mesajları hazırlanabilir
-Cari Hesap Bakiye raporlarından cari hesaplara son bakiye değeri SMS gönderilebilir
-Gönderilen SMS lere ait durum raporları alınabilir.
-Stok Envanter Raporu eklendi.
-Stok Bakiye Raporları yeniden düzenlendi.

v4.09 – 01/03/2009

-Modüler sisteme geçiş yapıldı.
-Depo/Stok sayımı modülü eklendi. (Stok–>Stok/Depo Sayımı)
-Stok Bakiye Raporları yeniden düzenlendi.
-Stok Analiz Raporları yeniden düzenlendi.
-Sipariş/İrsaliye/Fatura kaydında stoksuz kayıt engellendi.
-Cari Hesaplar penceresine ileri-geri butonları koyularak hesaplar üzerinde gezinti sağlandı.
-Stok Kartları penceresine ileri-geri butonları koyularak hesaplar üzerinde gezinti sağlandı.
-Cari Hesaplar altındaki Cari Hareketler raporunda tarih isteğe bağlı hale getirildi.
-Cari Hesaplar altındaki Stok Hareketleri raporunda tarih isteğe bağlı hale getirildi.
-Stok Kartları altındaki Stok Hareketleri raporunda tarih isteğe bağlı hale getirildi.
-İrsaliye eklenmiş olan bir faturanın tarih ve numara bilgileri değiştirildiğinde değişikliğin irsaliyeyede yansıması
sağlandı.
-Stok Kartlarındaki Alış Fiyatı hanesi KDVli ve KDVsiz olarak ayrıldı.

v4.08 – 01/12/2008

-Yıl sonu devir işlemleri eklendi.
-YTL den TL ye dönüşüm için gerekli alt yapı hazırlandı.
-Bekleyen irsaliyeler penceresinden seçilen irsaliyeyi çağırma özelliği eklendi.
-Bekleyen İrsaliyelerin altına toplam eklendi.
-Bakiyeli Stok Arama penceresine Alış Fiyatı sutunu eklendi.
-Kullanıcının farklı bilgisayarlardan aynı anda oturum açması engellendi.
-Satış Siparişi-Satış İrsaliyesi-Satış Faturası ve Hızlı satış modüllerine depolar bazında bakiyeli stok arama
penceresi eklendi.
-Taksitlendirme işlemi modülünde klavyenin aşağı ok tuşu ile yeni taksit hareket
eklenmesi sağlandı.
-Satış İrsaliyesi ve Satış Faturasına “Yazdırıldı” seçeneği eklendi.
-Masaüstünde oluşan cxPropertiesStore1 dosyasının oluşumu engellendi.
-Stok Analizi raporlarında kar değerleri KDVsiz alış ve KDV siz satış fiyatlarına göre
yeniden düzenlendi.
-Stok Kartları penceresindeki stok bakiye durumunu listeleyen nesnenin
değiştirilen özellikleri kayıt altına alındı.
-Stok Kartlarında birim katsayı ve 2.birim değerlerinin değiştirildiğinde eski hareketlere
uygulanması sağlandı.

v4.07 – 18/08/2008

-Stok Hareket Raporlarına KDV tutarı eklendi
-KDV Raporları Eklendi (Raporlar->KDV Raporları)
-Taksit Tahsilatına ÇEK ile taksit ödeme özelliği eklendi.
-Kullanıcı yetkilerine kayıtları değiştirme/silme kısıtlaması eklendi (Sistem–>Kullanıcı Ayarları)
-Harf içeren barkodların okutulmasında oluşan hata mesajı giderildi.

v4.06 – 01/08/2008

-Satış Faturasına KDV Ayır özelliği eklendi.
-Tüm cari hareketlerin açıklama alanları 255 karaktere yükseltildi
-Satış faturalarındaki İrsaliye No alanı 500 karaktere yükseltildi.

v4.05 – 15/07/2008

 • Ana sayfa ve hızlı menüye bakiyeli stok arama sayfası eklendi.
  -Satış faturasında irsaliye birleştirme sonucu eklenen aynı stokların birleştirilmesi sağlandı.
  -Tüm listeleme/raporlarma işlemlerinde sutun başlıklarında yapılan genişletme/daraltma/yer
  değiştirme/gizleme/sıralama/gruplama işlemleri kayıt altına alınarak kalıcı hale getirildi.
  -Stok hareket raporlarlarına birim fiyat/iskontolar sutunları eklendi.
  -Satış faturasında 1 tane olan fatura şablonu sayısı 3’e çıkarıldı.
  -Cari hesaplar için mutabakat mektubu eklendi.
  -Tarih aralıklı cari hesap ekstresindeki devir değerindeki hata düzeltildi.

v4.04 – 02/06/2008

-Online uzaktan yardım paneli eklendi. Programla ilgili karşılaştığınız sorunlarda teknik servisimiz
birgisayarınıza
online bağlanarak soruna müdahale edebilecektir.
-Satış İrsaliyesine, Alış ve Satış Faturalarına Kdv den sonra uygulanacak iskonto değeri eklendi.
-Sipariş/İrsaliye/Fatura/Cari Hesap Hareketleri/Çek modüllerine cari hesap bakiye durumunu görebilme
özelliği
eklendi (CTRL+B)
-Satış Siparişi/Satış İrsaliyesi/Satış Faturasında bulunan eklenebilecek maksimum stok kalemi sınırlandırılması
kaldırıldı böylelikle sınırsız sayıda stok kalemi eklenebilir.
-Satış Siparişi/Satış İrsaliyesi/Satış Faturası yazıcı çıktılarında, sayfa dolduğunda diğer sayfaya otomatik geçiş
sağlandı.
Önemli Not:Sipariş/İrsaliye ve faturalarınızın yazıcı çıktıları 2’nci, 3’ncü …. sayfaya taşacak şekilde çok miktarda
stok kalemi ekliyorsanız fatura dizaynında değişiklikler yapılması gerekmektedir bunun için bizimle irtibata
geçiniz.
-Anasayfada bulunan takvim/ajandaya eklenen notlara görünebilirlik seçeneği (Sadece ben/Ben ve
yöneticiler/Herkes) ile tekrarlılık özelliği eklendi.
-Stok modülüne el terminali bölümü eklendi.
El terminali ile;
Ürünlerin fiyatları görülebilir,
Depo sayımı yapılabilir,
Fiili stok bakiyesi ile program stok bakiyesi karşılaştırılarak fazla ve eksik olan stoklar tespit edilebilip
raporlanabilir.
Program bakiyesi fiili bakiyeye eşitlenebilir.
(El terminali modeli ve kullanımı hakkında detaylı bilgi için bizimle irtibata geçiniz)
-Stok modülünde bulunan barkod hazırlama bölümüne ayrıca etiket hazırlama özelliği eklendi.
-Kasalar modülüne banka kasası seçeneği eklendi. (Pos cihazları ve çek işlemleri için)
-Hızlı satış modülüne NAKİT/KREDİ KARTI/VADELİ satış seçeneği eklendi. (Kredi kartı ile satış için banka
kasası
kartı açılmalıdır)
-Hızlı satış modülündeki stok satırları karşıt renkli yapıldı.
-Tüm raporların alt toplamlarına bakiye alanı eklendi.
-Tüm raporların yazıcı çıktıları siyah/beyaz hale getirildi.(Toner ve kartuş tasarrufu amacıyla)
-Stok kartı arama ve Cari hesap arama pencerelerindeki arama kriterlerinin varsayılan değerleri değiştirilebilir
hale getirildi. (Sistem menüsü/Program ayarları/Arama özellikleri penceresine bakınız…)
-Stok Analizi raporlarına Stok Grubu ve Üretici grubu alanları eklendi.
-Stok hareket raporlarına hareket tipi seçeneği (Satışlar/Alışlar/Tümü) eklendi.
-Cari hesaplara TC Kimlik No eklendi.
-Cari hesaplara kefil bilgileri eklendi.
-Senet yazıcı çıktısına kefil bilgileri eklendi.
-İnternetten otomatik güncelleme işlemindeki hata düzeltildi. (Sistem/İnternetten güncelle menüsü)
-Teminal üzerinden çalışırken aktif şirket seçiminde meydana gelen hata düzeltildi.
-50 karakteri geçen Şirket adlarında meydana gelen hata düzeltildi.

v4.03 – 02/05/2008

-Satış Siparişi/Satış İrsaliyesi/Satış Faturasına eklenebilecek maksimum stok sayısı kontrolü eklendi
-Kapalı Satış faturasına kasa ve ödeme türünün otomatik olarak gelmesi sağlandı.
-Stok Hareket raporlarına Stok Grubu ve Üretici grubu eklendi
-Hızlı satış modülünde CTRL+K ile kasa raporuna geçiş sağlandı(Sadece aktif olan kullanıcıya ait kasa raporu
alınabilir)
-Cari Hesap Ekstrelerindeki Detaylı ekstredeki stok tutarındaki hata düzeltildi
-Fatura raporlarına Kullanıcı alanı eklendi
-Sistem menüsü altına Güncelleme işlemleri menüsü eklendi
Güncelleme işlemleri penceresinden güncelle butonu ile programın internet üzerinden
otomatik olarak kendisinin güncellemesi sağlandı bundan sonraki güncellemeleri buradan takip edebilir ve
programınızı otomatik olarak güncelleyebilirsiniz

V4.02 – 02/04/2008

-Stok hareketlerindeki penceresindeki hata düzeltildi
-Stok arama penceresindeki büyük I harfi içereren stokların filtrelenmesindeki hata düzeltildi
-Stok arama penceresindeki barkod numarasına göre arama işlemindeki hata düzeltildi
-Barkod/Etiket oluşturmada meydana gelen hata düzeltildi
-Stok Bakiye raporlarına Barkod alanı eklendi
-Stok devir işlemlerine birim fiyat eklendi
-Hızlı satışta meydana gelen hata mesajı düzeltildi
-Çok kullanıcılı sistemde termanalden dangle sız yapılan bağlantı hatası düzeltildi
-Yeni eklenen döviz cinsinin diğer modüllerde kullanımı esnasında oluşan hata düzeltildi

Demo İndir